رسالة من الباحت

Cooperação descentralizada - Portugal/África: contributos para uma leitura portuguesa.

معلومات إضافية

  • Orientador: Carlos José Gomes Pimenta
  • Autor: Pedro Miguel da Rocha Esteves Rodrigues
  • Ano: 2005
  • Coorientador: n/d

معهد الدراسات الافريقية جامعة بورطو

اتصل بنا

Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto
Via panorâmica, s/n
4150-564 Porto
Portugal

+351 22 607 71 41
ceaup@letras.up.pt